Visoko značenje

Visoko, grad u sr. BiH, na utoku Fojničke rijeke u Bosnu; 13 700 st. Srednjovj. franjevački samostan; Franjevačka klas. gimnazija (od 1900). Kožarska ind. – Spominje se 1355; u sr. vijeku povremeno stolno mjesto bos. vladara; Turci ga zauzeli 1463; u 19. st. brz gospodarstveni razvoj, os. nakon dolaska pod austro-ug. vlast 1878.