višebojni tisak značenje

višebojni tisak (trobojni i četverobojni), tisak pri kojemu se svi tonovi boja originala reproduciraju miješanjem triju temeljnih boja: žute, modrozelene (cijan) i purpurne (magenta); kod četverobojnoga tiska sjene su pojačane crnom bojom.