vinski kamen značenje

vinski kamen (birsa, striž, streš), kristalni talog nakon završenoga vrenja u vinskim bačvama; po kem. sastavu uglavnom smjesa kalijeva hidrogentartarata C4H5O6K i kalcijeva tartarata C4H4O6Ca; upotrebljava se za dobivanje vinske kiseline, pri bojenju tekstilnih materijala, te u medicini.