Vinski Gasparini značenje

Vinski Gasparini, Ksenija (1919–95), hrv. arheologinja; bavila se prapov. i srednjovj. arheologijom S Hrvatske. Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj.