vinska mušica značenje

vinska mušica ili drozofila (Drosophila melanogaster), kukac dvokrilac kojemu ličinke žive na voću za fermentacije; zbog brzoga razmnožavanja mnogo se upotrebljava za biol. eksperimente, posebno genetičke.