vinska kiselina značenje

vinska kiselina, COOH(CHOH)2COOH, bezbojna kristalna tvar lako otopiva u vodi; poznata u 4 izomerna oblika, od kojih su 2 optički aktivna; desno-aktivna v. k. prisutna je u voću, slobodna i u obliku soli (tartarata). Služi za pripremanje osvježavajućih napitaka i kao močilo za bojenje.