Vinodolski zakon značenje

Vinodolski zakon, zbornik pravnih uredaba i propisa, sastavljen 6. 1. 1288. u Novom Gradu (danas Novi vinodolski), 63. godine pošto je donacijom kralja Andrije II. Vinodol postao feudom knezova Krčkih, a njegovi stanovnici, do tada slobodni seljaci, postali kneževskim kmetovima. Važan spomenik hrv. običajnoga prava, odražava proces feudalizacije i osiguranja feud. interesa u Hrvatskoj.