Vinodol značenje

Vinodol, flišna udolina SZ od Novoga Vinodolskog; u povijesno-geogr. smislu prostor srednjovj. utvrđenih gradova (Trsat, Hreljin, Bribir, Drivenik i dr.). U JI dijelu hidroelektrana.