vilina kosa značenje

vilina kosa (predence; Cuscuta), parazitski biljni rod iz por. Cuscutaceae, bez listova i klorofila; mnogobrojne vrste žive kao povijuše na zelenim biljkama.