vikunja značenje

vikunja (španj. iz kečuanskoga) (Vicugna vicugna), južnoam. deva bez grbe, krzno fine sivožute dlake; u obrani pljuje napadaču u lice; živi u Andama Perua i Bolivije te u SZ Argentini i S Čileu; love je radi kože.