Vijeće Europe značenje

Vijeće Europe, eur. međudržavna organizacija, osnovana 5. 5. 1949. radi suradnje u razvoju liberalne demokracije te zaštite ljudskih prava i sloboda; sjedište u Strasbourgu. Države članice potpisuju ( Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te prihvaćaju ovlast ( Europskoga suda za ljudska prava. Institucionalno djeluje preko Ministarskoga odbora, Parlamentarne skupštine i Tajništva (vodi ga Glavni tajnik). 1949. članice su bile Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska, Turska i Velika Britanija. Do kraja 1970-ih pristupaju Island i Njemačka (1950), Austrija (1956), Cipar (1961), Švicarska (1963), Malta (1965), Portugal (1976), Španjolska (1977) i Lihtenštajn (1978). San marino postaje član 1988., Finska 1989. Od poč. 1990-ih pristupaju uglavnom bivše socijalističke zemlje (izuzevši članstva Andore od 1994. i Monaka od 2004) te države nastale raspadom socijalist. federacija: Madžarska (1990), Poljska (1991), Bugarska (1992), Češka, Estonija, Litva, Rumunjska, Slovačka i Slovenija (1993), Albanija, Letonija, Makedonija, Moldavija i Ukrajina (1995), Hrvatska i Rusija (1996), Gruzija (1999), Armenija i Azerbajdžan (2001), BiH (2002) te Srbija i crna gora (2003). 2005. V. E. ima 46 država članica (sve eur. zemlje izuzevši Bjelorusiju, koja je kandidat za članstvo od 1993).