Vignola značenje

Vignola, Giacomo (pr. ime Giacomo Barozzi) (1507–73), tal. graditelj i teoretičar; sljedbenik ant. arhitekture, jedan od začetnika klasicizma (s A. Palladijom). Crkva Il Gesù u Rimu, prauzor isusovačkih crkvi.