Vidovdanski ustav značenje

Vidovdanski ustav, ustav Kraljevine SHS, donesen na ustavotvornoj skupštini 28. 6. 1921 (Vidovdan), bez nazočnosti hrv. zastupnika, kojim je proglašena ustavna, parlamentarna i nasljedna monarhija s dinastijom Karađorđević. Država je uređena centralistički, ukinute su pov. cjeline i proglašen je nac. unitarizam »troimenoga naroda«. Ukinut 1929. uvođenjem ( Šestosiječanjske diktature.