vibrato značenje

vibrato (tal.), višekratna neznatna oscilacija visine tona, zvučni efekt koji se može postići na gudačkim i puhačkim glazbalima te u vokalnoj izvedbi.