Vezdin značenje

Vezdin, Filip Ivan (redovničko ime Paulinus a Sancto Bartholomaeo) (1748–1806), misionar-orijentalist podrijetlom gradišćanski Hrvat iz Austrije. Među pionirima indologije i indoeur. poredbene lingvistike. Sidharubam, prva tiskana gramatika sanskrta; Brahmanski sustav; Put u istočne Indije.