Vendi značenje

Vendi (Wenden, Winden, Windische), prvotno njem. naziv za baltičke i polapske Slavene, protegnut poslije na Lužičke Srbe i Koruške Slovence; nekoć opći germ. naziv za Slavene.