veličinska jednadžba značenje

veličinska jednadžba, jednadžba između potpunih vrijednosti fizikalnih veličina navedenih brojčanim vrijednostima i mjernim jedinicama (→ brojčana jednadžba).