veličina. značenje

veličina. 1. fiz mjerljivo svojstvo tvari, tijela, stanja u kojima se oni nalaze i pojava pri promjeni tih stanja (npr. duljina, masa, brzina, el. naboj i dr.). 2. mat broj koji određuje odgovarajuću mjeru određene količine.