Velebit značenje

Velebit, planina između Like i Jadranskoga mora; duga 165 km. Najviši ispon Vaganski vrh i Sveto brdo (oba 1757 m). Gl. prijevoji (ceste): Vratnik (698 m), Prezid, Oštarijska vrata. Kontinentalni pristranci pod šumom, primorski pod submediteranskom vegetacijom, koja je gotovo potpuno uništena. 1977. odlukom Unesco proglašen je svj. rezervatom biosfere. U J dijelu nac. park Paklenica, a od 1999. i Sjeverni Velebit.