Vatikan značenje

Vatikan, brežuljak u ant. Rimu; danas naziv za grad. dio Rima u kojemu od 1378. imaju sjedište poglavari Katoličke crkve – pape; također kraći naziv za državu Vatikanski Grad. Sinonim papinske vlasti i politike uopće.