Varona značenje

Varona, Enrique José (1849–1933), kubanski političar i filozof; organizator ustanka protiv Španjolaca; pisao sociološka, logička i estetska djela. Idealizam i naturalizam u umjetnosti.