Vareš značenje

Vareš, grad u sr. BiH; 5800 st. Spominje se u 16. st. Rudnici željezne rude; kovinarstvo.