varani značenje

varani (arap.) (Varanidae), por. velikih guštera (do 4 m dužine); dobro se penju i vješto plivaju; žive u Africi, Australiji i J Aziji; love ih radi kože, mesa i jaja; vrste: sivi, nilski, prugasti i austral. varan.