Vane značenje

Vane, John (1927–2004), brit. farmakolog. Sa S. Bergströmom i B. Samuelssonom, dobio 1982. Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju za rad na izolaciji, identifikaciji i djelovanju prostaglandina.