Van Honthorst značenje

Van Honthorst, Gerard (1590–1656), niz. slikar; pod utjecajem M. M. da Caravaggia slikao u jakim kontrastima svjetla i tame. Koncert; Autoportret.