valovi značenje

valovi (valno gibanje), rasprostiranje neke promjene sredstva, npr. mehaničkoga titranja (mehanički v.) ili polja (elektromagnetni v., gravitacijski v.), pri čemu se prenosi energija. Prema načinu titranja v. mogu biti uzdužni (longitudinalni) ili poprječni (transverzalni). Glavna su im svojstva frekvencija, brzina, valna duljina, amplituda i polarizacija.