Valois značenje

Valois, Karlo (1270–1325), franc. grof (Charles), osnivač kralj. dinastije koja je vladala Francuskom 1328–1589.