Vallès značenje

Vallès, Jules (1832–85), franc. književnik i novinar; samouk. član središnjega odbora pariške Komune 1871; osuđen na smrt u odsutnosti; osnovao list Krik naroda (1883). Autobiogr. romaneskna trilogija Jacques Vingtras.