valabi značenje

valabi (engl. iz nekoga austral. jezika). 1. Naziv za nekoliko vrsta malenih klokana. 2. Krzno bizamskoga štakora.