Vaić značenje

Vaić, Fedor (1910–87), hrv. grafičar; autor senzibilnih crteža grad. motiva; istaknuti ilustrator. Mapa litografija Zagreb.