uzvik značenje

uzvik (interjekcija), vrsta nesklonjivih i unutar rečenice sintaktički slabo povezanih riječi kojima je teško definirati leksičko značenje; služi izražavanju čuvstava te brzoj signalizaciji (oh, ah, jao, hej, pst, gle) ili oponaša prirodne zvukove (pras, bum, tu-tu). U odgovarajućoj situaciji, funkcionalno odgovara cijelomu izričaju.