uzrok značenje

uzrok, pojava, stvar ili stanje koji uvjetuju nastupanje neke druge pojave; zbivanje koje stoji u uzročno-posljedičnom odnosu prema nekom drugom zbivanju; stvarna, objektivna osnova, razlog, povod za neki fiz. i psih. događaj.