Uxmal značenje

Uxmal, stari grad Maya u SZ dijelu meks. države Yucatán; osn. vjerojatno u 10. st. Ruševine monumentalnih kamenih građevina kulture Maya.