utopisti značenje

utopisti, socijalni mislioci i zagovaratelji ideja o idealnome društv. poretku u kojem vlada potpuna jednakost među ljudima. Javljaju se na prijelazu iz feudalizma u kapitalizam, ali se pojam često odnosi na trojicu najvažnijih predstavnika socijalne utopije 18. i 19. st.: C. H. de Saint-Simona, Ch. Fouriera i R. Owena.