utikač značenje

utikač, naprava za priključivanje el. trošila na izvor el. energije pomoću kabela i utičnice.