Uroš značenje

Uroš ili Stefan Uroš (1336–71), srp. car od 1355. Njegovom je smrću došlo do konačnoga raspada srp. države i osamostaljenja moćnih feudalaca.