urologija značenje

urologija (grč.), grana medicine koja se bavi liječenjem (os. operativnim) bolesti mokraćnih organa obaju spolova i spolnih organa muškaraca.