uretani značenje

uretani, esteri karbaminske kiseline H2NCOOH; služe u medicini kao citostatici (etil-u.) ili sredstva za spavanje.