Uran značenje

Uran, sedmi planet Sunčeva sustava, otkrio ga 1781. F. W. Herschel; srednja udaljenost od Sunca 19,28 astronomskih jedinica, period revolucije 84,02 god., rotacije 15 h 36 min, retrogradno; os rotacije nagnuta je za 8° prema ravnini staze; polumjer je 25 400 km, masa 86,625 · 1024 kg (14,5 masa Zemlje), srednja gustoća 1,3 · 10–3 kg/m3. Atmosfera U. sastoji se uglavnom od vodika, helija i metana, vanjski su slojevi na temperaturi od –216 °C, a ustanovljeni su oblaci smrznutoga metana. Unutrašnjost se sastoji od stjenovite jezgre polumjera od 8000 km na koju se nadovezuje ovoj leda debljine 8000 km te sloj molekularnoga vodika jednake debljine. U. ima magnetno polje iste jačine kao Zemlja, no os magnetnoga polja nagnuta je za 55° prema osi vrtnje. 1977. otkriven je sustav prstena oko U., koji ima i 15 satelita. – Am. letjelica Voyager 2 jedina je prošla kraj Urana (24. 1. 1986), poslala je znanstvene podatke i tisuće snimaka planeta, njegovih pratilaca i prstenova.