uragan značenje

uragan (antilski indijanski jezik taino preko španj. i tal.) → ciklon 1.

Širi kontekst

Pretraživanje

Komentirajte