upravni postupak značenje

upravni postupak, načela i pravila po kojima postupaju organi drž. uprave i dr. drž. organi u upravnim stvarima te ovlaštene organizacije kad donose rješenje o pravima i obvezama građana i organizacija.