upala značenje

upala (inflamacija), složena reakcija organizma na štetne podražaje (ozljeda, infekcija) sa svrhom da se štetan činitelj odstrani a oštećenje tkiva popravi. Lokalni znaci u. obično su oteklina, crvenilo, temperatura, bolovi i poremećena funkcija upaljenoga organa. Tjelesna je temperatura obično povišena, a u krvi je povećan broj leukocita. Liječi se antibioticima, sulfonamidima i kortikosteroidima. Neke vrste u.: gnojna, eksudativna, gangrenozna, serozna, ulcerozna. Med. naziv upale tvori se dodavanjem nastavka -is ili -itis na osnovu lat. ili grč. imena odgovarajućega organa ili tkiva, npr.: bronchitis – upala dušnica, otitis – upala uha.