unjetička kultura značenje

unjetička kultura, srednjoeuropska kultura ranoga brončanoga doba (o. ← 2000. do ← 1600); lokalitet eponim Únětice kraj Praga.