univerzalije značenje

univerzalije (lat.). 1. filoz opći, odn. rodni pojmovi; spor oko univerzalija (→ realizam; nominalizam) dominira srednjovj. filozofijom. 2. lingv (engl. prema lat.), gramatička i dr. svojstva (odn. pretpostavke o tim svojstvima) koja bi bila zajednička svim ljudskim jezicima; postoje kao biološka nužnost i posljedica su empirijskih generaliziranja promatranih površinskih struktura; njima su se os. bavili J. H. Greenberg, N. Chomsky, E. Bach, T. Harms i dr. Eur. lingvisti (A. Martinet i dr.) drže da lingvističko nije ništa što se od jezika do jezika ne razlikuje (ili ne može razlikovati).