unitarizam značenje

unitarizam (engl. prema lat. unitarius: jedinstven), polit ideološki smjer i polit. praksa koji teže postizanju potpunoga jedinstva različitih dijelova ili zasebnih cjelina u novu, »višu« cjelinu (političku, etničku, kulturnu) bez obzira na razlike među njima, ili čak nasuprot tim razlikama. Najčešće se ostvaruje posredstvom strogo centralističkoga i birokratskoga sustava. supr federalizam.