unitarijanci značenje

unitarijanci (lat. unitas: jedinstvo), pripadnici kršć. sljedbi, zagovaratelji nauka koji odbacuje misterij Trojstva (Otac, Sin, Duh sveti), afirmira jedinstvo božanske osobe i poriče utjelovljenje i božansku narav Isusa Krista.