unijati značenje

unijati (lat.), kršćani istočnoga obreda ujedinjeni s Kat. crkvom ponajviše nakon Brestlitovske unije 1596 (→ Grkokatolička crkva).