UNESCO značenje

UNESCO (akr. od engl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Organizacija ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu, specijalizirana ustanova UN, osn. 1946. Sjedište u Parizu.