umor značenje

umor (zamor), reverzibilno smanjenje funkcionalne (radne) sposobnosti; javlja se kad radno opterećenje nadvlada sposobnost adaptacije organizma na nj; može biti fiz., psih., akutni i kronični. Važan uzrok nesreća na radu u industriji i prometu.