umjeravanje značenje

umjeravanje (baždarenje, kalibriranje), određivanje odnosa između vrijednosti predstavljene mjerom ili pokazane mjerilom i pripadne poznate vrijednosti mjerene fizikalne veličine. Po potrebi o u. se izdaje umjeravačka potvrda (certifikat).